home

One touch

Er kan met het handelen in binaire opties uit verschillende mogelijkheden worden gekozen om geld te verdienen met het simpelweg voorspellen van een daling of stijging. Een bekende strategie die daarvoor veel wordt toegepast is de high/low optie, waarbij slechts de richting voorspeld hoeft te worden. Een andere strategie die toegepast kan worden, is het maken van een keuze voor de one touch optie. De tegenhanger daarvan is de no-touch optie. Deze mogelijkheid biedt veel kansen om geld te verdienen als er sprake is van een beweeglijke markt.

Koersniveau

De belangrijkste voorspelling die bij een one touche optie wordt gedaan, is dat er voorspeld wordt dat tijdens de looptijd een bepaald koersniveau wordt behaald. Naast dat er dan sprake is van het voorspellen van een beweging, is er eveneens sprake van het speculeren op de volatiliteit van de koers. Bij de keuze voor een one touch optie wordt ervoor gekozen dat een bepaald koersniveau tijdens de looptijd wordt bereikt. Er kan echter ook voor gekozen worden dat het koersniveau niet wordt behaald en in dat geval is er dan sprake van de tegenhanger, namelijk de no-touch optie.

Uitbetaling one touch

het is aan de hand van een voorbeeld nog duidelijker om uit te leggen op welk moment er geld is verdiend met een one touch optie. Als er bijvoorbeeld verwacht wordt dat de koers van een aandeel op korte termijn omhoog zal bewegen, waarbij het niveau van het koersdoel wordt bereikt, dan kan daarvoor een one touch optie worden afgesloten. Het maakt dan niet uit of de koers aan het einde van de looptijd weer lager staat dan het voorspelde en behaalde koersniveau, want de voorspelling dat een bepaald niveau bereikt zou worden, is uitgekomen. Er vindt in dat geval altijd een uitbetaling plaats en zelfs als de koers beneden het niveau van voor de aanvang van de looptijd uitkomt. Bij een high/low optie geldt dat de koers aan het einde van de looptijd hoger of lager moet zijn.

Als er een one touch optie wordt afgesloten met een looptijd van 24 uur, dan vindt er een uitbetaling plaats als het niveau in de betreffende 24 uur is bereikt ongeacht de eindstand na afloop van de looptijd. Op het moment dat het koersniveau wordt aangetikt, is de winst al winnen. One touch betekent dan ook één aanraking.

one touch

Speculeren op heftige bewegingen
Als er sprake is van een erg beweeglijke markt, dan is de keuze voor ene one touch of no-touch optie snel gemaakt. Er zijn drie factoren die daarbij een rol spelen, namelijk de vervaltijd, de koersrichting en de maximale beweging. Bij de vervaltijd is het handig om voor een zo lang mogelijke looptijd te kiezen. Hoe meer tijd er wordt gegeven des te meer kans er is dat een bepaald niveau geraakt wordt. Er kan binnen een langere vervaltijd meer gebeuren dan in een korte looptijd.

De koersrichting is natuurlijk een belangrijk punt om rekening mee te houden. Daarbij kan de trend van het moment worden gevolgd. Bij een omhoog gaande beweging ligt het meer voor de hand dat het koersniveau bij one touch wordt behaald. De verandering in de beweging is ook een factor om op te letten. Een koersniveau dat nabij de huidige koers ligt, maakt meer kans om aangeraakt te worden. Wees ook tevreden met wat minder rendement als er uit meerdere koersdoelen een keuze wordt gemaakt die uiteenlopende rendementen bevatten. De kans op succes is groter als de keuze voor het meest realistische koersdoel wordt gemaakt. Als er sprake is van een markt waar weinig beweging in is waar te nemen, dan kan de keuze voor een no-touch optie worden gemaakt.

Uitbetaling no-touch
De uitbetaling van een no-touch optie vindt plaats indien er bij de handel voor is gekozen dat een bepaald niveau niet wordt behaald en aan het einde van de looptijd blijkt dat het koersniveau inderdaad niet is aangeraakt. Deze keuze is zoals gezegd interessant als de markt minder volatiliteit laat zien. Als er een voorbeeld wordt genomen met een valutapaar, zoals EUR/USD en die is op een gegeven moment 1,0947 en er valt weinig beweging te verwachten, dan kan bijvoorbeeld een no touch optie aangeschaft worden met een koersniveau van 1,0977 en een vervaltijd van 24 uur. Daarbij wordt de voorspelling gedaan dat dit koersniveau gedurende de looptijd van 24 uur niet wordt bereikt.

Speculeren op beperkte beweging
De no-touch optie biedt uitstekende kansen om te handelen in binaire opties als er sprake is van een beperkte beweging van een koers van een aandeel, grondstof, valutapaar of index. Ook hiervoor geldt weer dat er een drietal aspecten van belang zijn, namelijk de looptijd, de koersrichting en de maximale beweging. Bij dit type binaire optie is het aan te bevelen de looptijd zo kort mogelijk te houden, want dat biedt de meeste kans dat het koersniveau niet wordt behaald. Met betrekking tot de koersrichting geldt dat er naar de andere kant gekeken wordt. Bij de trend dat er sprake is van een verwachte koersdaling kan gespeculeerd worden op een koers die hoger ligt dan het huidige niveau. Verder geldt dat er rekening gehouden kan worden met de maximale beweging en telt dat niet altijd het hoogste risico genomen hoeft te worden om veel geld te verdienen met deze vorm van handel in binaire opties.

In het algemeen kan gesteld worden dat voor de one touch en no-touch optie geldt dat dit prima mogelijkheden zijn in een markt die zich zijwaarts beweegt. Er wordt bij dit soort opties vooral gespeculeerd op de mate van volatiliteit. De keuze voor een high/low optie ligt in een zijwaarts bewegende markt minder voor de hand.

Risico bij touch opties
Er is altijd sprake van een risico bij de handel in binaire opties, waarbij twee factoren van groot belang zijn bij de one touch en no-touch optie. Het gaat dan om de looptijd en om de bandbreedte van de koers. Als er sprake is van een langere looptijd neemt het risico bij een one touch optie af ten aanzien van de one touch opties met een kortere vervaltijd. De kans dat een bepaald niveau geraakt wordt, is nu eenmaal meer aanwezig bij langere vervaltijden. Een kortere vervaltijd biedt voor een no-touch optie echter wel meer kansen, waarbij het risico dus lager wordt bij een kortere looptijd. Het te behalen rendement zal onder meer afhankelijk zijn van de bandbreedte en het risico dat genomen wordt.

Strategie bepalen
Het is zeker aan te raden om vooraf een strategie te bepalen. Daarbij kan gedacht worden aan het vaststellen van het risico dat je wilt nemen. Ook kan worden gekeken of er veel of weinig beweging is in de onderliggende waarde waarvoor binaire opties worden afgesloten. Daarnaast is het belangrijk om te bepalen in welke richting de koers zich zal gaan bewegen, namelijk omhoog of omlaag. Bij een voorspelling dat de index van de AEX gaat stijgen, kan er bijvoorbeeld een one touch optie worden afgesloten met een vervaltijd van 24 uur tegen een koersniveau dat 10 punten hoger ligt. Er wordt dan gedurende 24 uur de mogelijkheid geboden dat de koers inderdaad wordt aangetikt.

Het is ook mogelijk om te speculeren op een aandeel dat zich in een opgaande richting bevindt en daarvoor een no-touch optie te sluiten met een koersniveau dat zich net onder het huidige niveau bevindt. Als er dan voor een looptijd van meerdere dagen wordt gekozen en het aandeel blijft zich in opgaande richting bevinden, dan is er sprake van een succesvolle trade als het gekozen koersniveau niet geraakt is tijdens de looptijd. Er kan dan in een aantal dagen tijd een gigantisch rendement worden behaald.

Direct handelen
Na het bepalen van de strategie is het mogelijk om direct te gaan handelen in binaire opties, maar dat kan alleen als er sprake is van een account bij een broker. Er moet namelijk op het handelsplatform gehandeld kunnen worden. Wie nog geen account heeft, kan zich onder meer aanmelden bij AnyOption. Dit is een heel toegankelijke broker die over uitstekende en gebruiksvriendelijke handelssoftware beschikt. Ook beginnende particulieren kunnen bij deze broker prima hun weg vinden. Nieuwe klanten krijgen toegang tot een uitgebreid kenniscentrum met video´s en strategieën.