home

Consistente strategie

De Consistente strategie voor het handelen in binaire opties kan als tegenhanger van de Different Pick methode worden beschouwd. Bij deze strategie is het de bedoeling om bij iedere trade in hetzelfde aantal opties te gaan handelen. Het maakt daarbij niet uit of het om putopties of callopties gaat als het aantal maar het zelfde blijft.

Je kunt bij het toepassen van deze strategie steeds met één optie handelen, maar ook met twee of met vijftien opties handelen. Uitgangspunt is dat het aantal hetzelfde blijft.