home

Strategieën

Er zijn verschillende manieren die toegepast kunnen worden bij het handelen in binaire opties, zoals het gebruik van strategieën. Deze zijn doorgaans op statische verwachtingen gebaseerd en bieden dan ook geen honderd procent garantie op winst. Wie in binaire opties gaat handelen, neemt nu eenmaal risico en kan winnen of verliezen.

Wat wordt met een binaire optie bedoeld?

Een binaire optie is een optie die de eigenschap heeft dat er sprake is van een vaste uitkering, waarbij een vooraf vastgeld bedrag of nul wordt uitgekeerd. Indien de onderliggende waarde op een vooraf bepaald moment voldoet aan een voorwaarde dan vindt de uitkering van het vastgestelde bedrag plaats. De inleg gaat echter verloren als niet aan de voorwaarde op het vastgestelde moment wordt voldaan en er wordt dan niets uitgekeerd. Een optie loopt automatisch af en kent looptijden van slechts een minuut tot wel een paar uren. Je kan het zelf hier gratis testen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Voorbeeld valutapaar

De waarde van het valutapaar staat bijvoorbeeld op1,2645. Als u verwacht dat de waarde op het moment dat de looptijd afloopt hoger is dan kan er een calloptie worden afgesloten met een uitbetaling van 81 procent met een investering van 100 dollar. Als aan het einde van de looptijd blijkt dat de voorspelling goed is geweest, dan vindt er een uitkering plaats van de inleg van 100 dollar en van de winst van 81 dollar. Indien de waarde van het valutapaar lager staat, dan vindt er geen uitkering plaats en is men de inleg kwijt.

Voorbeeld ruwe olie

De prijs van ruwe olie staat op een bepaald moment op 88,500 en de verwachting is dat de prijs op het moment van het aflopen van de optie lager staat. Er kan dan bijvoorbeeld voor een putoptie gekozen worden met een uitbetaling van 71 procent in combinatie met een teruggave van 10 procent tegen een investering van 100 dollar. Er wordt bij een goede voorspelling 171 dollar uitgekeerd in een in-the-money situatie en bij een onjuiste voorspelling 10 dollar in een out-of-the-money situatie.

Er kan zowel winst worden gemaakt op een stijging van de onderliggende waarde als op verlies van de onderliggende waarde. Het draait namelijk om de voorspelling die goed moet zijn. Er kunnen zich drie situaties voordoen, namelijk in-the-money indien er sprake is van een goede voorspelling, out-of-the-money als er sprake is van een onjuiste voorspelling met eventuele teruggave en at-the-money, waarbij er sprake is van een exact gelijke waarde als op het moment dat de optie werd gesloten.

Strategie: volgen van de koers

Er zijn talloze strategieën die gevolgd kunnen worden bij het handelen in opties, maar een simpele strategie is het volgen van de koers van specifiek activa. Door de koers te volgen, kan er een trend herkend worden en dat is het moment waarop ingezet kan worden.

Trends ontstaan onder meer door een overeenkomstig beeld onder banken en pensioenfondsen ten aanzien van het stijgen of dalen van de waarde van activa. Dat geeft meer zekerheid over het doorzetten van een bepaalde lijn. Bij een opwaartse trend kan er ingezet worden op een stijging door middel van een calloptie en bij een neerwaartse trend kan ingezet worden op een putoptie.

Verlies afdekken

Een andere strategie is het verlies afdekken als de optie neigt naar een out-of-the-money situatie. Het verlies kan met een tweede optie worden afgedekt. Indien op het verkeerde moment een goede richting was gekozen, dan kan de tweede optie op dezelfde manier worden afgesloten en anders kan een tegenovergestelde optie worden genomen. Daarbij is het wel belangrijk dat de tweede optie het verlies van de eerste moet afdekken, want anders wordt er geen winst gemaakt. Het risico bestaat echter wel dat ook de tweede optie tot verlies leidt.

Tips voor handelaars

Het is belangrijk om geconcentreerd te zijn tijdens het handelen en wie vermoeid is kan beter eerst een pauze nemen. Ook belangrijk is het om van hulpmiddelen, zoals informatiebronnen gebruik te maken. Verder is het aan te raden m trends te volgen en vooraf een winstdoel te bepalen.

Investering bij het handelen in opties

Doorgaans wordt aangeraden om de inzet per optie niet meer te laten zijn dan 10 procent van het beschikbare kapitaal. Door op deze wijze te handelen, kan een verliessituatie altijd opgevangen worden. Uiteraard is de hoogte van de investering onder meer afhankelijk van het vermogen en dat verschilt per persoon. Een balans vanaf 500 dollar tot ongeveer 10.000 dollar is doorgaans het meest ideaal om mee te starten in het handelen in binaire opties.