home

Soorten binaire opties

Er bestaan meerdere soorten binaire opties, waar een keuze uit kan worden gemaakt om in te handelen. Doordat de populariteit van het handelen in verschillende soorten binaire opties nog altijd toeneemt, is het voor beginnende handelaren zeker interessant en aan te raden om het onderscheid te leren kennen en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is. Via binaire optie brokers kan er door particulieren worden gehandeld in binaire opties, waarbij er zeker meer dan honderd instrumenten zijn met uiteenlopende looptijden. Een instrument kan een grondstof, valutapaar of een aandeel zijn en de looptijd kan bijvoorbeeld zestig seconden zijn.

binaire optie trading

Hoger/lager opties
In de handel worden er vooral Engelse termen gebruikt voor de handel in binaire opties. De hoger/lager opties worden dan ook aangemerkt als high/low opties. Dit is een simpele manier van handelen, waarbij het alleen maar nodig is om te voorspellen of aan het einde van de looptijd de koers hoger of lager zal zijn dan voor het begin van de looptijd. De koers kan tussentijds allerlei bewegingen maken, maar het gaat om het moment, waarop de looptijd voorbij is. De premie op de optie is voor jou als je de uitkomst goed hebt voorspeld.

Touch opties
Bij zowel one touch als no touch binaire opties is er sprake van opties die voordat er sprake is van het aflopen van het contract er een bepaalde waarde moet zijn bereikt (bij one touch) of juist niet moet zijn bereikt, zoals bij een no touch optie. Het maakt bij deze vorm in binair handelen in tegenstelling tot de hoger/lager opties niet uit wat de waarde is op het moment van expiratie. Als de betreffende waarde bij een touch optie tijdens de looptijd is bereikt, waarbij de waarde niet op dat niveau hoeft te blijven, dan wordt de premie van de optie uitgekeerd. Er is ook nog sprake van een dubbel touch optie, waarbij er twee vooraf bepaalde niveaus zijn. Bij de dubbel no-touch mag de waarde van de twee niveaus juist niet worden bereikt.

Boundary opties
Bij boundary opties wordt er vooraf weer een andere voorspelling gedaan. Het gaat dan namelijk om het voorspellen of een koers binnen een specifieke bandbreedte zal vallen of daarbuiten voordat het moment dat de looptijd voorbij is. Bij een goede voorspelling zal in dit geval de premie van de boundary optie worden uitgekeerd. In principe gaat het ook hier om de prijsontwikkeling van een valutapaar, grondstof of bijvoorbeeld aandeel.

Speciale soorten binaire opties
Met betrekking tot de hoog/laag opties geldt dat er zich een specifiek soort heeft ontwikkeld, waarbij de binaire optie brokers handelen de mogelijkheid bieden om zelf een high/low binaire optie samen te stellen. Het aantrekkelijke hiervan is dat met het gebruikmaken van Option Builder die door de broker wordt aangeboden naast het instrument de looptijd en het koersdoel bepaald kunnen worden. De verschillende soorten binaire opties zullen zich wellicht in de toekomst verder gaan ontwikkelen, want de mogelijkheden lijken eindeloos te zijn. Er zullen nog variaties komen op bestaande soorten binaire opties en wellicht worden er nog nieuwe binaire opties ontwikkeld.

Bij de handel in cash or nothing binaire opties geldt dat er een strikte prijs wordt vastgesteld. Dat is normaal gesproken de prijs van de asset die geldt bij de koop van de optie. Daarna wordt een contract aangeschaft voor een put of een call, afhankelijk van de keuze van de belegger die veronderstelt dat de prijs van de asset onder of boven de strikt vastgesteld prijs zal uitkomen. Er wordt bij een goede voorspelling een vast rendement geboden, dat gelegen is rond 85 procent. De inzet wordt verloren bij een verkeerde voorspelling, maar in enkele situaties kan er tien tot vijftien procent worden terugontvangen. Probeer het met een test account.

Binaire optie handel houdt in dat er sprake is van digitale handel in opties, waarbij er een contract met twee mogelijke uitkomsten wordt afgesloten. De uitkomst is altijd of in-the-money of out-the-money. Het contract wordt op basis de voorspelling van de trader voor een actieve stijging of actieve daling afgesloten. Test het zelf eens.

Option trading op zich bestaat al een lange tijd, maar vroeger was er alleen sprake van een over-the-counter transactie en waren er nog weinig regels op van toepassing. Pas in 1973 werd er een gereglementeerd platform gebruikt dankzij de Chicago Board Options Exchange die weer werd gevormd door de Chicago Board of Trade. Na de oprichting van dit platform zijn er nog talloze andere optiemarkten aan toegevoegd.

De regelgeving is steeds strenger geworden en daardoor werden de transacties ook meer betrouwbaar. Ook werd de Options Clearing Corporation opgericht om toe te zien op de naleving van de verkopen en aankopen van handelaren. Bij overtreding van de regels werd een verbod in handel opgelegd.

Het lag voor de hand dat de handel in opties werd uitgebreid met binaire opties. Daarbij werd gebruik gemaakt van een mechanisme om de handel transparanter te maken. het concept bestaat al langer, maar binaire opties werden lange tijd verhandeld als een over-the-counter middel. Een liquide markt is er wat dat betreft niet gekomen en evenmin bestond er regelgeving over binaire opties. In het verleden was het ongehoord dat een handelaar zelfstandig binaire opties kocht, het lag namelijk meer voor de hand dat de binaire opties een onderdeeltje vormden van een meer complexe overeenkomst.

Opties Clearing Corporation heeft in 2007 een plan gemaakt om de regels te wijzigen voor het handelen in binaire opties op de belangrijkste handelsmarkten. De SEC heeft het voorstel in 2008 goedkeuring verleend en vanaf dat moment is het legaal voor handelsmarkten om binaire opties aan te merken als verhandelbare overeenkomsten. De American Stock Exchange heeft in mei 2008 de binaire opties voor het eerst publiekelijk aangeboden, waarna de CBOE een maand later volgde.

Deze markt verhandelde binaire opties zijn overigens meer beperkt in verhouding met de binaire opties waar online handelaren aan zijn gewend. Op de CBOE is het mogelijk om opties op slechts twee indices te kopen, namelijk op de S & P 500 en op de CBOE Volatility Index. Er kunnen uitsluitend callcontracten worden aangeschaft in de vorm van 1-punts en 5-punts intervallen.

De afgelopen jaren is de online handel in binaire opties enorm toegenomen. Bij online transacties kan er van nog meer mogelijkheden gebruik worden gemaakt, zoals van andere onderliggende activa. Bovendien wordt er meer flexibiliteit geboden in de timing, contractopties en in de uitoefenprijzen. De handelaren maken sinds 2009 volop gebruik van binaire opties om daarmee het risico in de handel van opties meer te beperken. De ontwikkelingen gaan nog altijd verder om de belegger de kans te geven winstgevende trades te realiseren.