home

Optieclub verliest rechtszaak tegen AFM

by binaireopties.me on 21/01/2015

Er zijn al meerdere rechtszaken geweest tussen Optieclub en AFM, maar dit keer heeft de binaire optie broker de slag verloren. De inzet van de rechtszaak was dat de Autoriteit Financiële Markten volgens de oprichter van Optieclub, Thijs Bloemink, Een lastercampagne was gestart tegen zijn bedrijf. Om de vermeende lastercampagne van de toezichthouder te doen stoppen, werd er een kort geding aangespannen met als eis dat de rechter aan de toezichthouder zou opleggen dat er geen negatieve berichten meer gepubliceerd mochten worden over de broker in binaire opties op straffe van een dwangsom.

Eis afgewezen
De rechter ging niet mee in het verhaal van Thijs Bloemink die de eis die in het kort geding naar voren was gebracht, afwees. Het vonnis luidde dan ook dat niet kon worden aangenomen dat de toezichthouder een specifieke campagne was gestart die gericht was op de enige Nederlandse aanbieder van opties.

optieclub

De AFM heeft een bepaalde visie ten opzichte van het specifieke soort handel en meent dat het een kansspel is en geen vorm van beleggen. Bij digitale opties gaat het erom dat de koers van een bepaalde waarde, zoals een aandeel of prijs van goud binnen een bepaald tijdsbestek zal dalen of stijgen. Gelet op de verschillen in looptijd, die al begint met een minuut is AFM van mening dat er sprake is van gokken op de uitkomst. De inleg gaat namelijk helemaal verloren als blijkt dat er sprake is geweest van een verkeerde voorspelling. Overigens sluit de Vereniging van Effectenbezitters zich bij het standpunt aan dat het om gokken gaat.

vorige

volgende