home

Optieclub sleept AFM voor de rechter

by binaireopties.me on 20/10/2015

Optieclub is een broker in binaire opties en actief in Nederland met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Deze Nederlandse broker heeft al langere tijd problemen met de AFM, wat al tot verschillende rechtszaken heeft geleid. Nu worden de rollen echter omgedraaid, want het is Optieclub die de AFM voor de rechter daagt in verband met een vermeende lastercampagne tegen de broker in binaire opties. Dat is althans de mening van Thijs Bloemink die de oprichter is van het platform. Er zouden bewijzen zijn dat de AFM advertenties plaatst via AdWords om invloed uit te oefenen op de zoektermen die relateren aan binaire opties.

 

Rechtszaken
Eerder dit jaar zijn er rechtszaken aangespannen door de autoriteit tegen de broker, waarbij Optieclub in het gelijk werd gesteld en een vergunning werd toegekend. De reden van de rechtszaak was erin gelegen dat AFM van mening is dat deze vorm van handel een kansspel is. De autoriteit vindt dan ook dat de handel in binaire opties onder de Kansspelwet dient te vallen en op dat gebied is de Kansspelautoriteit bevoegd om al dan niet vergunningen te verlenen. Deze zienswijze werd echter niet door de rechter gevolgd, zodat Optieclub nu in het bezit is van een vergunning en dat is wellicht tegen het zere been van de autoriteit.

De rechter is van mening dat de handeling in binaire opties als een vorm van beleggen kan worden beschouwd. De koers van een aandelen, grondstoffen of valuta kan door niemand vooraf met 100 procent garantie worden voorspeld. De AFM dient toezicht te houden op het gebied van financiële producten, zoals beleggen en daar valt de handel in binaire opties ook onder.

Kort geding
Er is door de Optieclub een kort geding aanhangig gemaakt tegen AFM met als eis dat de lastercampagne via het gebruik van AdWords gestopt wordt. Daarnaast werd een eis neergelegd met als inzet een vergoeding van tienduizenden euro’s. De autoriteit heeft laten weten de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien, maar onthoudt zich van verder commentaar op de beschuldigingen die door Optieclub zijn geuit.

Binaire opties
Bij het handelen in binaire opties is het de bedoeling om vooraf te voorspellen of een koers naar beneden of naar boven gaat binnen een bepaalde tijd. Het kan gaan om een koers van een aandeel, valutapaar, grondstof of indices. De looptijd kan sterk variëren van heel kort, zoals een minuut tot enkele uren of dagen. Bij een goed voorspelde uitkomst kan de handelaar veel geld verdienen met hoge rendementen tot meer dan 80 procent. De inleg gaat echter verloren op het moment dat er sprake is van een verkeerd voorspelde uitkomst.

AFM beschouwd om het voorspellen en de korte periode die daarmee gemoeid gaat dat er sprake is van een kansspel. Nu heeft ook de Vereniging van Effectenbezitters het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van beleggen, maar van gokken. De markt voor de handel in binaire opties is de laatste jaren enorm gegroeid en vooralsnog wordt het door de rechter wel als een vorm van beleggen beschouwd.

vorige

volgende