home

Nog altijd crisis in Europa

by binaireopties.me on 10/11/2013

De crisis in Europa is nog niet voorbij en dat weet de doorsnee burger op straat ook wel. Er wordt echter niet heel veel aandacht meer besteed aan het bestaan de crisis en dat geldt zowel voor de media en de politiek. Zo was er laatste een gesprek op de radio te horen, dat niet echt tot een discussie leidde, want de economen waren het in grote lijnen met elkaar eens. Dat de crisis nog volop aanwezig is en dat de maatregelen die Rutte heeft genomen weinig effect hebben gehad, mag duidelijk zijn. De unanieme conclusie wordt getrokken dat de regering vooral bezig is met bezuinigingen en die hebben nog niet direct geleid tot het terugdringen van de tekorten.

Nederland en buurlanden
In vergelijking met onze buurlanden doet Nederland het relatief slecht. In België en Duitsland lijkt het beter te gaan, maar de economie in Nederland blijft daar nog bij achter. Dat is onder meer te merken aan het bestedingspatroon van de consument en aan de zoektocht om op andere manieren geld te verdienen. Bijvoorbeeld door extra geld niet op de spaarrekening te zetten, maar door het te gebruiken om in binaire opties te handelen.

Onlangs heeft de directeur van de Duitse centrale bank nog een interview gegeven aan een Duitse krant en daarin bevestigde de directeur dat er door de Europese centrale bank wel rust is gecreëerd in de financiële wereld, maar dat de crisis nog niet voorbij is. Een nieuw reddingspakket voor Griekenland is in de maak en er wordt ook nog altijd gekeken naar banken die in een lastig parket zitten. De crisis kan dan ook nog voortduren of zelfs tot een tijdelijke verdere terugval leiden.

De Europese centrale bank zal het monetaire beleid in elk geval voorlopig niet veranderen, zodat de rust in de economische sector gewaarborgd kan blijvend. Ook dit nieuws heeft invloed op de financiële markten en op de waarde van de valutaparen. Wie handelt in binaire opties doet er goed aan het nieuws op het gebied van ontwikkelingen in Europa te volgen. Zo kan er op het juiste moment een goede keuze worden gemaakt voor het handelen in binaire opties.

volgende