home

Meldingen binnengekomen bij AFM

by binaireopties.me on 07/02/2016

AFM is de Autoriteit Financiële Markten en houdt onder meer toezicht op de financiële markten, zoals sparen, beleggen, lenen en verzekeren. De handel in binaire opties valt eveneens onder het toezicht van deze autoriteit. Consumenten hebben de mogelijkheid om meldingen te doen van misstanden die door de autoriteit bekeken worden. Het kan zover gaan dat een melding leidt tot onderzoek van een financiële onderneming. Uit de jaarcijfers over 2015 is gebleken dat er ook ten aanzien van de handel in binaire opties ook meldingen zijn gedaan door consumenten over misstanden.

Stijging meldingen over binaire opties
Bij AFM zijn zoals uit de cijfers over 2015 blijkt meer meldingen binnengekomen die betrekking op de binaire optie handel in vergelijking met het jaar ervoor. Er zijn in totaal tweehonderd meldingen gedaan en dat is een forse stijging ten aanzien van 2014. Op zich is het niet heel verwonderlijk dat het aantal meldingen is gestegen, want er zijn natuurlijk ook steeds meer consumenten in Nederland die zich met deze vorm van handel bezighouden. De handelsvorm wordt namelijk steeds populairder en met een toenemend aantal particuliere handelaren in Nederland zullen er ook meer meldingen komen.

afm

Uit de informatie op de website van AFM blijkt niet direct waarop de meldingen betrekking hebben gehad. Wel is duidelijk dat er ondanks de toename van het aantal handelaren niet iedereen in Nederland op de hoogte is van wat deze handelsvorm precies betekent. Er is het afgelopen jaar nog een onderzoek gehouden door het AFM ConsumentenPanel en daaruit is naar voren gekomen dat 2 procent actief bezig is met deze vorm van handel en dat 14 procent op de hoogte is van wat binaire opties eigenlijk zijn.

Hoog risico en hoog rendement
AFM stelt zich op het standpunt dat het op lange termijn vrijwel niet mogelijk is om met dit product winst te maken. Het is dan ook geen vorm van lange termijn beleggen, want bij deze handelsvorm telt iedere seconde. Het is een snelle manier om geld te verdienen, waarbij het hoge risico wordt geaccepteerd doordat er een hoog rendement tegenover staat. Verder valt uit de informatie op te maken dat AFM aangeeft dat de brokers vaak in het buitenland zijn gevestigd en over een vergunning beschikken die door de autoriteiten van het land zijn afgegeven, zoals op Malta of Cyprus. AFM meldt niet dat er ook in Nederland een broker gevestigd is die een platform biedt voor de handel en onder toezicht staat van deze autoriteit. Dit betreft Optieclub. Overigens worden de autoriteiten wel op de hoogte gesteld van meldingen die bij AFM zijn binnengekomen en betrekking hebben op brokers die in een ander land gevestigd zijn.

Het is uiteraard goed dat er een meldpunt is, waar consumenten een melding kunnen doen over brokers in binaire opties. Als daar goed mee wordt omgegaan, dan worden de slechtere brokers vanzelf op een zwarte lijst gezet en wordt het voor de consument duidelijker waar wel op een betrouwbare en veilige manier gehandeld kan worden.

vorige

volgende