home

Handel in binaire opties niet gezien als kansspel

by binaireopties.me on 11/05/2015

Handel in binaire opties wordt volgens een uitspraak van de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven die onlangs is gedaan niet gezien als een kansspel. Eerder heeft de Autoriteit Financiële Markten een toegang voor de aanvraag voor een vergunning afgewezen die door een leverancier in binaire opties werd aangevraagd. Het AFM wees de toegang van de aanvraag van Optieclub af doordat het product dat aangeboden werd als een kansspel wordt gezien. Nu de uitspraak door de voorzieningenrechter is gedaan, kan geconcludeerd worden dat AFM de toegang van de aanvraag onterecht heeft afgewezen en het handelen in binaire opties in dat opzicht in ieder geval niet als een kansspel kan worden beschouwd.

Binaire opties
Bij het aanbieden van binaire opties via internet krijgen consumenten de gelegenheid om een binaire optie te kopen en daarbij een voorspelling te doen. De voorspelling kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het stijgen of dalen van de koers van een bepaald aandeel van de AEX binnen een bepaald tijdsbestek. Dat kan een uur zijn, maar ook tien minuten. Als blijkt dat de koper van de binaire opties de voorspelling niet juist gedaan heeft, gaat de inleg verloren. Als de voorspelling wel juist is geweest, dan verdient de koper van binaire opties geld.

Op grond van het voorspellende karakter bij het kopen van binaire opties heeft AFM de aanvraag van Optieclub afgewezen. De vergunningsaanvraag had betrekking op de Wet op het financieel toezicht. De binaire opties met een korte looptijd werden in dat opzicht gezien als een kansspel. De aanvrager van de vergunning beschikte niet over een kansspelvergunning en de AFM stelde zich dan ook op het standpunt dat de Wet op de Kansspelen werd overtreden. Met het overtreden van de wet concludeerde AFM dat er bij handel in binaire opties sprake is van het schaden van het vertrouwen in de financiële markten.

Standpunt AFM
Overigens stelt AFM zich ook op het standpunt dat de handel in binaire opties niet kostenefficiënt genoemd kunnen worden en evenmin als begrijpelijk en veilig worden geacht. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft echter geconcludeerd dat het AFM alsnog de vergunningaanvraag moet behandelen. AFM heeft nog een aantal andere rechtszaken lopen die eveneens betrekking hebben op handelen in binaire opties. Het college heeft geoordeeld dat de vergunningaanvraag los van de lopende rechtszaken gezien worden worden.

Het handelen in binaire opties gaat uiteraard gepaard met risico, want er vindt een voorspelling plaats die al of niet uitkomt. Het belangrijkste kenmerken van het handelen in binaire opties is de korte looptijd. Er kan in verschillende binaire opties worden gehandeld, variërend van valuta tot aandelen. Wie zich wil richten op het handelen in binaire opties wordt aangeraden om zich te verdiepen en het financiële en het economische nieuws van de wereld in de gaten te houden. Iedereen die zich bewust is van het risico en de moeite neemt om zich te verdiepen in de wereld van binaire opties kan het zien als een instrument om geld mee te verdienen.

vorige

volgende