home

Met binaire opties geld verdienen aan wereldsituaties

Binaire opties en wereldsituaties hebben invloed op elkaar en in die zin kan er geld worden verdiend met het handelen in binaire opties. De oorlog in Syrië en de vraag of Amerika gaat aanvallen. De rol van de VN en de situatie in Oekraïne en de IS die oprukt in Syrië en Irak zijn allemaal situaties in de wereld die op meerdere bieden invloed hebben, zoals op de economie.

Colin Powell was destijds het gezicht van de Veiligheidsraad in 2003 die zich voorliet staan op het bewijs dat er in Irak massavernietigingswapens aanwezig waren en dat er strijd gevoerd moest worden. De resultaten achteraf zijn duidelijk geworden, want in drie jaar die daarna volgden, zijn er vele Irakezen en militairen gesneuveld. Bewijs dat er massaal chemische vernietigingswapens aanwezig waren, is nooit geleverd.

Ook in Afghanistan is Amerika binnengevallen om op die manier de strijd aan te gaan met de Taliban en niet te vergeten met Al Qaida. De bakermat van het terrorisme diende bestreden te worden en uiteindelijk is de leider van Al Qaida, Bin Laden omgebracht door een Amerikaanse militair. De Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan heeft geen invloed gehad op de massale groei van papaver dat als grondstof voor drugs wordt gebruikt. Zo zijn er ook nu nog talloze situaties in de wereld waar op zijn minst vraagtekens bij kunnen worden gezet. Vaak gaat het om het wel of niet ingrijpen en daarbij wordt ook beoordeeld welke belangen ermee gemoeid zijn om op actieve wijze betrokken te raken bij bijvoorbeeld een oorlog.

Politieke en religieuze conflicten hebben invloed op de economie en daarmee kan ook een relatie gelegd worden tot het verkrijgen van rendement bij het handelen in binaire opties. Dat blijkt onder meer uit het volgende voorbeeld, waarbij Poetin een vredesvoorstel neerlegde en daarop steun kreeg, waarna de prijs van olie naar beneden ging. Als Amerika zou aanvallen, dan heeft dat invloed op de olieprijs, want die zal dan ongetwijfeld gaan stijgen.

Wie steeds het wereldnieuws in de gaten houdt en zich enigszins verdiept in politieke en religieuze conflicten kan zijn voordeel daarmee doen. Bijvoorbeeld door een trend voor een bepaalde asset te signaleren. Het is bij het handelen in binaire opties altijd belangrijk om van het nieuws in de wereld op de hoogte te zijn en zeker als het nieuws een economische invloed heeft.