home

Marktsignalen

Marktsignalen vormen een van de instrumenten die gebruikt kunnen worden om te handelen in binaire opties. Daarbij is het wel belangrijk dat er vertrouwd kan worden op de signalen die de markt afgeeft, waarbij vooral het actuele moment een belangrijke rol speelt, zoals koersen die in real time worden weergegeven.

Er zijn meerdere marktindicatoren beschikbaar en elke broker kan wat dat betreft weer van andere leveranciers gebruikmaken. Een bekend voorbeeld van een leverancier die voor de financiële markt analytische gegevens aanbiedt, is Faunus Analytics.

Deze leverancier maakt gebruik van real team algoritmes die speciaal zijn afgestemd op de handel in binaire opties en aan de hand waarvan een voorspelling voor een richting kan worden gedaan. Er kunnen voorspellingen gedaan worden met een tijdsbestek van een uur, maar ook op basis van een periode van 24 uur.

Niet alle brokers bieden deze optie aan en als er al een mogelijkheid is om van een dergelijke marktindicator gebruik te maken, dan kunnen daar ook nog voorwaarden aan worden gesteld, bijvoorbeeld met betrekking tot het accounttype.