home

Belasting info

Handel in binaire opties wordt niet gezien als een kansspel en er is dan ook geen kansspelbelasting verschuldigd, zoals bij winst in casino’s wel het geval is. Er kan wel sprake zijn van een andere vorm van belasting, maar dat betreft de vermogensbelasting.

Belasting op vermogen valt onder box 3 en dat dient ieder jaar bij de inkomstenbelasting te worden opgegeven. Als er sprake is van het maken van winst met de handel in binaire opties, dan is er geen directe belasting over de winst verschuldigd. Het kan wel zijn dat als aan het einde van het jaar het vermogen zo groot is, dat er daarover belasting wordt berekend.

Er geldt voor de inkomstenbelasting een grens waarover geen vermogensbelasting is verschuldigd. Alleen als het bedrag van het vermogen daarboven komt, dient dat meegenomen te worden in de aangifte voor de inkomstenbelasting.